Downloads & links

Praktische informatie

Downloads

Klachtenregeling

Wij doen ons uiterste best om met u om te gaan op een manier die past bij uw wensen en verwachtingen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over uw behandeling of over de manier waarop wij met u omgaan. Mogelijk wilt u een advies geven of heeft u een verbeterwens. Wij horen dat graag van u. Bent u niet tevreden, voelt u zich teleurgesteld, loopt uw verblijf hier niet zoals u verwacht had? Blijf er dan niet mee alleen zitten, maar laat het ons weten. Wij gaan graag met u in gesprek over hoe wij onze zorgverlening kunnen verbeteren. In het hiernavolgend geschrevene kunt u lezen wat u kunt doen als u niet tevreden bent of een klacht heeft. Vaak helpt praten met de betrokkenen. Helpt dat niet, of wilt u dat niet dan kunt u altijd een klacht indienen.

 

 

Downloads

In- en exclusiecriteria

De zorgverlening bij Stichting Latouche is gebaseerd op de wensen, behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Ook houdt Stichting Latouche bij de te maken afspraken rekening met beperkingen van de cliënt en met ingeschatte mogelijke cliëntgebonden risico’s. Stichting Latouche is hierbij verantwoordelijk voor het leveren van kwaliteit van zorg en het bieden van veiligheid voor haar cliënten en medewerkers. Hierbij wordt geborgd dat dit alles volgens wet- en regelgeving en standaarden wordt uitgevoerd.