De woonvorm

Over Latouche

Stichting Latouche is een kleine woonvorm voor mensen met niet aangeboren hersenletsel die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. De samenstelling van de groep deelnemers is zeer belangrijk. De overeenkomsten, maar vooral ook de verschillen moeten voor een stimulerende cohesie zorgen tussen de deelnemers.

Historie

Een gezonde geest in een gezond lichaam

Misschien is het maar goed ook dat velen van ons zich in deze snelle jachtige wereld niet bewust zijn dat van de ene op de andere minuut zijn of haar leven een totaal andere wending kan krijgen dan dat men zich had voorgesteld.

Op 11 oktober 2005 kreeg ik een telefoontje of ik zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis kon komen. Mijn dochter Michelle lag op de intensive care met een ernstig diabetisch coma. Drie weken heeft ze in coma gelegen. Toen Michelle uit haar coma ontwaakte bleek al gauw dat ze een ernstig hersenletsel aan haar coma had overgehouden.

Na maanden van revalidatie bleek ook nog eens dat het voor Michelle heel moeilijk zou zijn om een passend vervolgcircuit te vinden. Dan begint de nachtmerrie, een lange zoektocht naar een tehuis waar Michelle zich thuis zou kunnen voelen. Afwijzing na afwijzing volgt. Frustratie en gevoel van machteloosheid volgen elkaar op. Maar je blijft zoeken naar een oplossing, een oplossing die je zo het lijkt maar niet kunt vinden. Totdat je besluit om het lot zelf ter hand te nemen.

Waarom niet zelf een thuis in de vorm van een woonvorm creëren voor Michelle en een paar andere lotgenoten?! Maar hoe? En waar? Na lang zoeken vond ik een huis, een monumentale stadsvilla met genoeg ruimte en ideaal om aan elf mensen met een niet aangeboren hersenletsel een thuis te bieden.

Een woonvorm waar zij zich stap voor stap kunnen ontplooien en zich bovenal veilig en thuis voelen. Een thuis dat gekenmerkt wordt door rust afgewisseld met zinvolle bezigheden waar veel plaats is voor lichaamsbeweging en ontspanning. Een thuis waar geen plaats is voor onnodige bureaucratie en waar beslissingen snel en adequaat genomen kunnen worden.

Een klein team van mensen met het hart op de juiste plaats gekoppeld aan kennis en begrip voor het fenomeen ‘niet aangeboren hersenletsel’ moet zorg dragen voor deze groep van elf mensen die ongewild in de situatie gekomen zijn waarin ze nu zitten. Allen mensen die zich kunnen verenigen met de lijfspreuk:

“Mens sana in corpore sano“
(Een gezonde geest in een gezond lichaam)

VIDEO ’t Zal je maar gebeuren | NPO 1

Mijn dochter kwam uit coma

Michelle belandt met een diabetisch coma in het VU. Ze komt bij uit coma, maar is slechts een schaduw van wat ze was. Vader Ed besluit zelf voor haar te gaan zorgen.

Visie & Missie

Alle mensen zijn gelijkwaardig

Dat is het uitgangspunt voor van Latouche. We vinden dat iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is onze opdracht om op professionele wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking. Latouche vindt dat iedereen recht heeft op een zinvolle dagbesteding, en zo mogelijk deelname aan vrijwilligerswerk.

Dit zorgt voor een zinvolle en plezierige invulling van de dag, biedt sociale contacten en levert een bijdrage aan de maatschappij. In onze aanpak benaderen we het leven van de cliënt in het geheel. Werken, leren en/of een nuttige dagbesteding is daar een wezenlijk onderdeel van.

De behandeling is op maat ingericht op basis van de vraag en de motivatie van de cliënt en zijn naasten en het professionele oordeel van de behandelaar. De behandeling vindt zowel in een groep als individueel plaats. Doelen zijn het versterken van de zelfredzaamheid en eigen regie.

Bovendien is deze zorg coachend, goed georganiseerd, gestructureerd en gebeurt zij volgens vast omschreven richtlijnen. De zorg die wordt verleend bevat maatwerk en is toegesneden op de hulpvraag, waarbij nauw wordt samengewerkt met de mantelzorgers.

Hersenletsel betekent een ernstige breuk in de levenslijn. Cliënten met hersenletsel zijn vaak blijvend aangewezen op hulp. De wereld is niet meer zoals hij was. Vooral de gevolgen op cognitief, emotioneel en gedragsmatig gebied leveren allerlei problemen op, zowel voor de persoon met hersenletsel als voor de omgeving.

 

Ook hulpverleners lopen tegen problemen aan. Vaak is het zoeken om de cliënt de juiste hulp te bieden. Een standaardaanpak is niet mogelijk. Maatwerk is vereist. Dat vraagt deskundigheid van jou en een eenduidige aanpak van het team. Daarvoor zijn inzicht in de gevolgen van hersenletsel en vaardigheden in de omgang met cliënten met hersenletsel nodig.

De cliënten bij Latouche hebben, zoveel als mogelijk, regie op hun eigen leven. We vinden dat ieder mens eigen keuzes moet kunnen maken. Latouche helpt, ondersteunt en begeleidt daarbij waar dat nodig is, inclusief ontwikkeling en gezondheid.
Integer en vindingrijk zijn voor ons kernwaarden. Latouche is een betrouwbare organisatie die eerlijk en oprecht omgaat met de belangen van mensen met een beperking en hun omgeving. De medewerkers van Latouche zijn vaardig in het bedenken van oplossingen.

Deze visie houdt kortweg in: Alle mensen zijn gelijkwaardig, elk mens is uniek. Daarom heeft iedereen recht op:

 

N

Respect

N

Ontplooing

N

Een volwaardige plek in de samenleving

N

Andere mensen om zich heen

N

Het maken van eigen keuzes