Historie

Misschien is het maar goed ook dat velen van ons zich in deze snelle jachtige wereld niet bewust zijn dat van de ene op de andere minuut zijn of haar leven een totaal andere wending kan krijgen dan dat men zich had voorgesteld.

Op 11 oktober 2005 kreeg ik een telefoontje of ik zo spoedig mogelijk naar het ziekenhuis kon komen. Mijn dochter Michelle lag op de intensive care met een ernstig diabetisch coma. Drie weken heeft ze in coma gelegen. Toen Michelle uit haar coma ontwaakte bleek al gauw dat ze een ernstig hersenletsel aan haar coma had overgehouden.

Na maanden van revalidatie bleek ook nog eens dat het voor Michelle heel moeilijk zou zijn om een passend vervolgcircuit te vinden. Dan begint de nachtmerrie, een lange zoektocht naar een tehuis waar Michelle zich thuis zou kunnen voelen. Afwijzing na afwijzing volgt. Frustratie en gevoel van machteloosheid volgen elkaar op. Maar je blijft zoeken naar een oplossing, een oplossing die je zo het lijkt maar niet kunt vinden. Totdat je besluit om het lot zelf ter hand te nemen.

Waarom niet zelf een thuis in de vorm van een woonvorm creëren voor Michelle en een paar andere lotgenoten?! Maar hoe? En waar? Na lang zoeken vond ik een huis, een monumentale stadsvilla met genoeg ruimte en ideaal om aan elf mensen met een niet aangeboren hersenletsel een thuis te bieden.

Een woonvorm waar zij zich stap voor stap kunnen ontplooien en zich bovenal veilig en thuis voelen. Een thuis dat gekenmerkt wordt door rust afgewisseld met zinvolle bezigheden waar veel plaats is voor lichaamsbeweging en ontspanning. Een thuis waar geen plaats is voor onnodige bureaucratie en waar beslissingen snel en adequaat genomen kunnen worden.

Een klein team van mensen met het hart op de juiste plaats gekoppeld aan kennis en begrip voor het fenomeen 'niet aangeboren hersenletsel' moet zorg dragen voor deze groep van elf mensen die ongewild in de situatie gekomen zijn waarin ze nu zitten. Allen mensen die zich kunnen verenigen met de lijfspreuk:

“Mens sana in corpore sano“
(Een gezonde geest in een gezond lichaam)