Algemeen

Mensen met een niet aangeboren hersenletsel komen meestal voor revalidatie terecht in speciale revalidatiecentra voor niet aangeboren hersenletsel. Het doel van deze revalidatie is om weer zo optimaal mogelijk in de maatschappij te functioneren. Soms kan met terug keren naar de situatie van voor de revalidatie maar ook al te vaak komt het voor dat dit niet meer mogelijk is en men aangewezen is op instellingen en of woonvormen waar continu begeleiding voor handen is.

Stichting Latouche is een kleine woonvorm voor mensen met niet aangeboren hersenletsel die intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. De samenstelling van de groep deelnemers is zeer belangrijk. De overeenkomsten, maar vooral ook de verschillen moeten voor een stimulerende cohesie zorgen tussen de deelnemers.